Bedreiging en bescherming

Bedreigingen

De tot 1942 legale jacht op de steenmarter voor zijn mooie pels werd voor het dier bijna de ondergang. Na die tijd kwam er steeds meer druk op hem door de intensivering van de landbouw. Deze twee factoren leidden nagenoeg tot uitroeiing, pas in de jaren 80 namen de aantallen in Nederland door bescherming weer toe. Dat hij een zogenoemde “cultuurvolger” is geworden heeft hem geholpen om nu niet meer met uitsterven bedreigd te zijn. Cultuurvolger betekent dat hij zich heeft kunnen aanpassen aan een leven in de buurt van de mens, en daar zelfs zijn voordelen van weet te pakken.

De enige natuurlijke vijand van de steenmarter was heel lang de vos, echter heeft er met de wolf een tweede natuurlijke bedreiging zijn intrede gedaan. Jonge steenmarters vallen af en toe ten prooi aan een huiskat en/of hond. Heel vaak vind je verkeersslachtoffers, dus overreden dieren, aan de kant van de weg. Vind je een dood dier, meld dat dan ook via deze website. Ook worden ze gedood omdat ze voor overlast kunnen zorgen, dit is echter illegaal en strafbaar (zie wetgeving).

Meer informatie vind je hier.

Wetgeving

Omdat de steenmarter in de vorige eeuw bijna uitgeroeid was kreeg hij in 1942 een beschermde status. Toen en vooral 40 jaar later herstelden de aantallen weer. Landelijk blijft de steenmarter beschermd (Wet Natuurbescherming) om te voorkomen dat de aantallen weer sterk dalen.

Het is bij de wet verboden om een steenmarter te doden, verjagen of vangen, of zijn schuilplaats te vernielen of te verstoren. De provincie kan wel onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verlenen voor bepaalde maatregelen om overlast tegen te gaan. Houd er rekening mee dat niet ten alle tijden of in alle gevallen een ontheffing wordt verleend, dat wordt altijd per geval beoordeeld.
In de maanden maart tot en met juni is de kans dat je een steenmarter mag verjagen kleiner, vanwege het feit dat het om een moederdier met een nest kan gaan.

Neem altijd contact op met het meldpunt via deze website of 06-21414147 om mogelijke legale maatregelen te bespreken.

Meer weten?