Maak een melding of stel een vraag

Maak een melding of stel een vraag

Dit meldpunt is alleen bedoeld voor burgers en bedrijven woonachtig/gevestigd in Friesland.
Meldingen van buiten Friesland worden niet in behandeling genomen.

 • Diersoort en reden
 • Meldgegevens
 • Persoonsgegevens
  • Controle gegevens en versturen formulier

  Algemene informatie

  Over welke diersoort wil je een melding doen?
  Wat is de reden van je melding?