Sinds 1 februari 2022 is het beheer van het meldpunt vleermuizen en steenmarters in de provincie Fryslân overgedragen aan JM ecologie. Een vernieuwde bijbehorende website is in ontwikkeling. Tot die tijd is het meldpunt voor overlastmeldingen met betrekking tot vleermuizen en steenmarters te bereiken via:

Telefoon: 06-21414147
(op werkdagen bereikbaar tussen 09:00-17:00)
E-mail: meldpunt@jmecologie.nl
U kunt tevens gebruik maken van onderstaand contactformulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
————————————————————
Voor meer informatie over het meldpunt, zie de tekstuele toelichting onder het contactformulier.
————————————————————

Contactformulier meldpunt
Uw melding heeft (vermoedelijk) betrekking op:

Het meldpunt

Particulieren en bedrijven kunnen te maken krijgen met vleermuizen of steenmarters, omdat ze zich in huizen of gebouwen vestigen en daardoor overlast kunnen veroorzaken. Deze dieren en hun verblijfplaatsen kunnen niet zomaar worden verwijderd, want de dieren zijn streng beschermd onder de Wet natuurbescherming. Het is daarom van belang deskundigen in te schakelen die adviezen kunnen geven bij het afhandelen en oplossen van de klachten.

Hoe werkt het meldpunt?

Eigenaren van panden binnen de provincie Friesland kunnen hun meldingen doen via dit meldpunt. Het meldpunt wordt bemand door medewerkers van JM ecologie. Het meldpunt is op werkdagen in ieder geval tussen 09:00-17:00 bereikbaar. In ieder geval wordt er binnen 24 uur op uw melding gereageerd.

In sommige gevallen zal telefonisch advies volstaan en in andere gevallen wordt de locatie bezocht door een een medewerker of een deskundige vrijwilliger. Gegevens van de meldingen worden ook verzameld, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de aanwezigheid oftewel verspreiding van de dieren. Daardoor komt er zowel provinciaal als landelijk meer informatie beschikbaar die weer gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de bescherming van deze bijzondere diersoorten en de overlast die ze soms kunnen veroorzaken.