Gewone grootoorvleermuis_(c) Paul van Hoof_PVH7-05429 (1)-voorcirkel

Meldpunt vleermuizen

Friesland

Voor wie?

Vanaf januari 2024 is het meldpunt vleermuizen Friesland overgegaan naar meldpunt vleermuizen Friesland. Dit betekend dat wij geen meldpunt meer zijn voor de steenmarter. Voor overlast van steenmarters verwijzen wij u graag door naar uw gemeente.

Het meldpunt is bedoeld voor iedereen in Friesland die in aanraking is gekomen met vleermuizen, met name wanneer deze zich hebben gevestigd in je huis of pand en je hier overlast van ervaart. Door aanwezigheid van deze dieren kunnen verschillende typen overlast worden ervaren; stankoverlast, geluidsoverlast, bevuiling, vernieling of beschadiging.

Waarom overlast melden?

Wanneer overlast gemeld wordt, kunnen wij helpen door het geven van advies. De meldgegevens worden daarnaast verzameld om inzicht te krijgen in het voorkomen en de verspreiding van vleermuizen. Hierdoor komt er zowel provinciaal als landelijk meer informatie beschikbaar die weer gebruikt kan worden voor de bescherming
van deze bijzondere diersoorten. Bovendien is deze informatie van belang om beter te kunnen inspelen op de overlast die ze veroorzaken.

Vleermuizen

Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Wist je dat vleermuizen slechts één jong per jaar krijgen?

Lees alles over vleermuizen en ontdek hoe goed je met ze kunt samenleven zonder overlast.

Steenmarters

Vanaf januari 2024 is het meldpunt vleermuizen en steenmarters Friesland overgegaan naar meldpunt vleermuizen Friesland. Dit betekend dat wij geen meldpunt meer zijn voor de steenmarter. 

Wist je dat de steenmarter net zo groot is als je kat? Dat de steenmarter het liefst huppelt en heel goed kan klimmen en springen? Lees alles over steenmarters en hoe overlast kan worden tegengegaan.

Wie zijn wij?

Wij zijn JM ecologie, een allround ecologisch adviesbureau. Wij richten ons op ecologisch advies en onderzoek. JM ecologie beheert het provinciale meldpunt vleermuizen in opdracht van de provincie Fryslân.

Advies nodig?

Veel antwoorden op je vragen vind je op onze adviespagina.

Wat gebeurt er bij het maken van een melding?

1

Informatie verzamelen

Hoe meer informatie je geeft,
hoe beter wij je kunnen helpen. Beschrijf daarom zo zorgvuldig mogelijk waar de melding
over gaat. Denk ook aan het meesturen van foto’s van bijvoorbeeld het dier, sporen, uitwerpselen en/of schade.
Om te laten zien hoe groot iets
is, is het handig als je er een euromunt naast legt voor de
foto. Ook geluidsopnames
kunnen enorm waardevol zijn.

2

Telefonisch contact

Nadat je de melding hebt gemaakt, proberen we om binnen een werkdag contact met je op te nemen. Het is mogelijk dat wij naar aanleiding van je melding nog een aantal vragen hebben.

Indien mogelijk krijg je direct een oplossing, waarbij we rekening houden met zowel jouw overlast als de beschermde status van de aangetroffen soort en/of de verblijfplaats.

3

Bezoek op locatie

Een medewerker of een deskundige vrijwilliger komt langs wanneer er meer inzicht nodig is in de situatie.

De informatie die je doorgegeven hebt, wordt
ter plekke onderzocht en tegelijkertijd wordt aanvullende informatie verzameld. Dit
laatste kan met bijvoorbeeld cameravallen of batdetectors.

4

Advies op maat

Wanneer we voldoende informatie over de melding verzameld hebben, proberen
we een maatwerkoplossing
voor je te bedenken. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel jouw overlast als de beschermde status van de aangetroffen soort en/of de verblijfplaats.

Hulp nodig? Bel naar 06-21414147, of doe meteen een melding