Over het meldpunt

Inhoudsopgave
  Add a header to begin generating the table of contents

  Waarom een meldpunt?

  Vanaf januari 2024 is het meldpunt vleermuizen en steenmarters Friesland overgegaan naar meldpunt vleermuizen Friesland. Dit betekend dat wij geen meldpunt meer zijn voor de steenmarter. Voor overlast van steenmarters verwijzen wij u graag door naar uw gemeente.

  Het Friese meldpunt vleermuizen en steenmarters is het aanspreekpunt voor de Friese burger(s) en bedrijven. Particulieren en bedrijven kunnen te maken krijgen met vleermuizen of steenmarters, omdat ze zich in huizen of gebouwen vestigen en daardoor overlast kunnen veroorzaken. Deze verblijfplaatsen en/of kolonies mogen niet zomaar worden verwijderd, want deze dieren zijn dankzij de Wet natuurbescherming strikt beschermd.

  Het is daarom van belang deskundigen in te schakelen die adviezen kunnen geven bij het oplossen van de klacht(en). Door ondersteuning van onze deskundigen wordt voorkomen dat de situatie onbewust wordt verergerd of de Wet natuurbescherming wordt overtreden. Neem dus altijd contact op om te kijken wat het meest handige is om te doen in jouw overlastsituatie.

  Wat doet het meldpunt?

  Particulieren en bedrijven in Friesland kunnen melding doen via het meldpunt vleermuizen en steenmarters. Het meldpunt heeft als doel om meldingen af te handelen door middel van informatievoorziening en advies. Wij staan bedrijven en particulieren te woord en adviseren over overlastsituaties van vleermuizen en steenmarters.

  Omdat zowel vleermuizen als steenmarters beschermde diersoorten zijn, mag je ze in Nederland niet bestrijden. Deze dieren vangen, doden of vergiftigen is ook verboden. We zullen dus niet helpen bij het actief verjagen of verwijderen van de dieren.

  Maar wat doen we dan wel?

  • Registreren van de melding
  • We helpen je uit te zoeken waar de overlast vandaan komt
  • Vaststellen van de soort
  • We voorzien van informatie
  • We geven advies op maat
  • Wanneer er meer inzicht nodig is in de situatie komt er een medewerker of een deskundige vrijwilliger langs
  • In uitzonderlijke gevallen moeten we doorverwijzen naar andere deskundigen in omgeving

  De meldgegevens worden verzameld om inzicht te krijgen in het voorkomen en de verspreiding van vleermuizen en steenmarters. Hierdoor komt er zowel provinciaal als landelijk meer informatie beschikbaar die weer gebruikt kan worden voor de bescherming van deze bijzondere diersoorten. Bovendien is deze informatie is ook van belang om beter te kunnen inspelen op de overlast die ze veroorzaken.

  Wie beheert het meldpunt?

  Vanaf 1 februari 2022, is het meldpunt vleermuizen en steenmarters, het meldpunt voor Friese (overlast)meldingen, overgegaan naar JM ecologie.

  JM ecologie is een onafhankelijk ecologisch adviesbureau gevestigd in Friesland, maar heeft als werkterrein heel Nederland. Wij beschikken over een breed netwerk van ecologen, specialisten en veldwerkers. Als ecologisch adviesbureau bieden we advies en begeleiding op het gebied van ecologie en de Wet natuurbescherming. Tevens kunt u bij ons terecht voor lezingen over verschillende onderwerpen uit de ecologie.

  Dit meldpunt wordt gerealiseerd in samenwerking met Batweter en de Marterstichting.