Omgaan met overlast

Wat doe je bij overlast?

Win altijd, voordat je iets doet, advies in van een deskundige, bijvoorbeeld via het meldpunt.

Van juli tot en met februari kunnen bijvoorbeeld marterverjagers worden geplaatst. LET OP: Laat ook hier eerst de situatie door een deskundige beoordelen.

Gaat het puur om geluidoverlast, is vaak het aanbrengen van isolerend materiaal de simpele oplossing, uiteraard zonder dat de ingangen dan gedicht worden.

Een alternatief verblijf in de tuin bouwen waar de steenmarter graag in gaat zitten kan ervoor zorgen dat geen andere marter een plek in huis gaat zoeken. Steenmarters zijn uitermate territoriale dieren en zullen geen soortgenoot in de dichtbije omgeving accepteren. Hoe je een steenmarterverblijf kunt maken lees je hieronder.

Doe niets zonder advies
Een deskundige kan het beste zeggen, wat wel en niet mag en nut heeft. Advies is altijd op maat, afhankelijk van de situatie, de omgeving en de tijd van het jaar. Doden is altijd bij wet verboden, voor andere maatregelen zijn er vaak ontheffingen nodig. Heb je het vermoeden dat er één of meer steenmarters gevestigd zijn in je huis, maak hier dan een melding van.

Niet doden of vangen
Als je te maken krijgt met een steenmarter is het goed om te weten dat het – naast dat het verboden is – ook geen nut heeft om hem te vangen en weer uit te zetten of hem te doden. Een steenmarter vindt zijn territorium in de meeste gevallen weer terug, ook al laat je hem op een grote afstand pas weer vrij. Een verlaten steenmarter territorium (doordat hij gevangen of gedood is) wordt in de regel binnen een week weer ingenomen door een soortgenoot. Bij onze oosterburen in Duitsland bijvoorbeeld kun je zien dat het afschieten van jaarlijks bijna 40.000 dieren géén effect heeft op het gesignaleerde aantal dieren.

Wees bijzonder voorzichtig in de maanden maart t/m juni
Het vernielen van een verblijfplaats van een steenmarter is verboden, maar het is helemaal schadelijk in de maanden maart tot en met juni vanwege de voortplantingsperiode. Ook het dichtmaken van ingangen bij het huis is in die periode verboden en ook geen oplossing. Je loopt dan kans een ingang naar een nest met jongen te blokkeren. Dat zou tot gevolg hebben dat het moederdier niet meer bij de jongen kan om ze te voeren en de jongen er ook niet meer uit kunnen. Ze zijn dan ter dood veroordeeld, wat maakt dat je ten eerste tegen de wet handelt en ten tweede creëert deze maatregel vrijwel zeker veel stankoverlast. Een moederdier zal bovendien vanzelfsprekend haar uiterste best doen om wél bij haar jongen te komen en misschien nog meer schade aanrichten en geluid veroorzaken.

Samenleven met de steenmarter

Mens en steenmarter kunnen zeker naast elkaar leven. Dit roofdier kan in zekere zin zelfs als nuttig voor de mens worden beschouwd: hij lust immers graag muizen en ratten en kan ervoor zorgen dat je van deze dieren geen last (meer) hebt.

Meestal hebben mensen niet eens in de gaten dat er een steenmarter aanwezig is. Ze laten zich niet graag aan de mens zien en zijn bovendien overdag niet actief. Vind je het idee van een steenmarter die een plekje in je huis claimt niet prettig, kun je het beste voorkomen dat hij een kans heeft om naar binnen te komen. Let er wel op dat je niet op elk moment een ingang dicht mag maken. Misschien zit hij net binnen en kan er dan niet meer uit, of er zijn jongen aanwezig die zeker gaan verhongeren als de moeder niet meer bij hen komt. Dat zou zorgen voor nog intensievere (stank)overlast en zou naast dat het bij de wet verboden is ook een afschuwelijke dood betekenen.

Wist je dat je de steenmarter kunt steunen om daarmee zelfs overlast te voorkomen? Want als je bijvoorbeeld een verblijfplaats voor hem in de tuin creëert, hoeft hij er geen in je huis te zoeken.

Het helpt hem al enorm als je de tuin niet altijd netjes opruimt, maar “rommelhoekjes” laat staan. Hoopjes hout, oude struiken en takken bieden goede schuilmogelijkheden, trouwens niet alleen voor de steenmarter. Een natuurlijkere tuin is voor veel dieren erg prettig. De marterstichting biedt op haar website ook informatie aan.

Om er ook een geschikt marterverblijf van te maken, moet een verblijfplaats vooral tochtvrij en droog zijn en uit puur natuurlijke materialen bestaan, dus struiken en takken, aangevuld met bijvoorbeeld stro en bladeren. Deze 0,5-1 m dikke laag van snoeiafval dient als bedekking op het holletje (9 stoeptegels als vloer, dan 2-3 bakstenen als muren met minimaal twee, liefst drie ingangen, en weer 9 stoeptegels als plafond). Kies voor het verblijf voor een rustige plek, bijvoorbeeld tussen andere begroeiing.

Meer weten?