Steenmarters

Vanaf januari 2024 is het meldpunt vleermuizen en steenmarters Friesland overgegaan naar meldpunt vleermuizen Friesland. Dit betekend dat wij geen meldpunt meer zijn voor de steenmarter. Voor overlast van steenmarters verwijzen wij u graag door naar uw gemeente.

Nadat steenmarters in de jaren '70 uit Noord-Nederland zo goed als verdwenen waren, zijn ze de afgelopen jaren in aantallen weer toegenomen. Ze laten zich niet vaak zien, vooral doordat ze nachtactief zijn, maar ze kiezen wel graag een verblijfplaats in de buurt van de mens.

Als een steenmarter jouw huis kiest om er overdag in te verblijven, of een vrouwtje zelfs kiest om er een nest te maken voor haar jongen, kun je er door lawaai en de geur die ze afgeven overlast van ondervinden. Ben je daar niet van gediend, dan is het zaak om hulp te zoeken, zodat er binnen de regelgeving actie ondernomen kan worden.

Het is belangrijk om er niet eigenhandig en zonder advies iets aan te doen: enerzijds omdat er een kans bestaat dat wetten worden overtreden, anderzijds zijn veel maatregelen ook niet erg effectief.

Onder andere dat is de reden waarom deze website je verder kan helpen als je bijvoorbeeld overlast ervaart door de aanwezigheid van een steenmarter. We helpen je graag op een voor alle betrokkenen verantwoorde manier verder.

Lees verder

Op onderstaande pagina's vind je alles over de ecologie van de steenmarter en hoe je ermee om kunt gaan als je met hem te maken krijgt. Ook verwijzen we graag door naar de Zoogdiervereniging en Natuurpunt.

> Overlast door steenmarters

> Omgaan met overlast door steenmarters

> Hoe kan het meldpunt jou helpen

> Informatie over steenmarters

> Bedreiging en bescherming van steenmarters